MAX antal kunder


För att följa Svensk handel och Folkhälsomyndighetens beräkningsmodell för max antal kunder i butiken så justerar vi värdet till MAX 45 st samtidiga kunder i butiken.
Vi har mycket exakt räkning på antalet kunder i butiken, över 99% rätt, samt direkt varning i mobil när värdet närmar sig max eller överskrids så vi direkt kan vidta åtgärder, så vi har mycket bra koll på hur många som finns i butiken.